Manja slova Veća slova RSS
>

Održana dvanaesta sjednica Savjeta za reformu javne uprave

Održana dvanaesta sjednica Savjeta za reformu javne uprave
Datum objave: 19.06.2020 14:14 | Autor: mju

Ispis Štampaj stranicu


Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zoran Pažin, predsjedavao je danas dvanaestom sjednicom Savjeta za reformu javne uprave.

Na današnjoj sjednici razmatrana su ključna dokumenta za praćenje reformskog procesa u oblasti javne uprave – Izvještaj o radu Savjeta za reformu javne uprave za 2019. godinu, Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016-2020. za 2019. godinu i Izvještaj o sprovođenju Programa upravljanja javnim finansijama 2016-2020. za 2019. godinu. 

Savjet je konstatovao da je u procesu reforme javne uprave ostvaren napredak gotovo u svim oblastima, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou, te da je stepen implementacije podaktivnosti u 2019.godini na nivou od 75% realizacije. 

Rezultati pokazuju da su institucije posvećeno radile na realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016 – 2020, za 2019.godinu. Ocijenjeno je da je i u narednom periodu potrebno intenzivirati dinamiku sprovođenja planiranih aktivnosti, sa akcentom na najvažnije aktivnosti procesa - nastavak procesa optimizacije broja zaposlenih u javnoj upravi, uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom javnih usluga koje pruža administracija, te unapređenje kapaciteta javne uprave u oblasti upravljanja ljudskim resursima. 

Kada je riječ o Programu upravljanja javnim finansijama, ocijenjeno je da je ostvaren pozitivan napredak. Implementacija određenih aktivnosti bila dominantno uslovljena realizacijom projekata sufinansiranih iz EU fondova dok je 2019.godina posebno značajna imajući u vidu da obilježava godinu početka realizacije projekata u okviru CAP-a 2014. U toku izvještajnog perioda sprovedena je i PEFA procjena koja predstavlja instrument ocjene upravljanja javnim finasijama, a u okviru koje je konstatovan napredak unutar 11 pokazatelja uspješnosti  u javnim finansijama i finansijskoj odgovornosti.

Savjet je posebnu pažnju usmjerio na nerealizovane i djelimično realizovane aktivnosti iz sva tri izvještaja, kao i na razloge za takav status realizacije, a sve u cilju preduzimanja aktivnosti koje bi dovele do njihove uspješne realizacije. 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE