Manja slova Veća slova RSS
>

Održana deseta sjednica Savjeta za reformu javne uprave

Održana deseta sjednica Savjeta za reformu javne uprave
Datum objave: 20.03.2019 14:01 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, predsjedavala je danas desetom sjednicom Savjeta za reformu javne uprave. 

Savjet je na današnjoj sjednici razmatrao Izvještaj o radu Savjeta za 2018. godinu, Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, za period 1.septembar - 31. decembar 2018. godine uz Analizu efekata kratkoročnih mjera Plana optimizacije javne uprave u Crnoj Gori, kao i Analiza normativnog okvira u oblasti slobodnog pristupa informacijama. 

Zaključeno je da je Savjet, shodno svojim nadležnostima, i tokom 2018. godine nastavio da pruža puni doprinos procesu reforme javne uprave, kroz praćenje reformskih aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave. U skladu sa sugestijama članova Savjeta Izvještaj o radu će se inovirati i uputiti Vladi na razmatranje. 

Izvještaj o realizaciji plana optimizacije za tromjesečni period i Analiza efekata krakoročnih mjera Plana optimizacije javne uprave pokazali su pozitivne trendove u pravcu ostvarivanja postavljenih ciljeva, ocijenjeno je na sjednici Savjeta. Analiza koja, između ostalog, sadrži i preporuke od značaja za dalji proces oprimizacije javne uprave, biće razmatrana na narednoj sjednici Vlade. 

Savjet je, takođe, razmatrao Analizu normativnog okvira u oblasti slobodnog pristupa informacijama u kojoj su prepoznati ključni izazovi u dosadašnjoj primjeni pravnog okvira u ovoj oblasti, kao i preporuke koje će poslužiti kao osnova za dalji rad na izmjeni normativnog okvira u ovoj oblasti koji je, shodno Akcionom Planu, planiran za kraj ove godine. 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE