Manja slova Veća slova RSS
>

Sedma sjednica Savjeta za reformu javne uprave

Sedma sjednica Savjeta za reformu javne uprave
Datum objave: 26.06.2018 13:19 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zoran Pažin, predsjedavao je 25.juna.2018. sedmom sjednicom Savjeta za reformu javne uprave.

U cilju optimizacije javne uprave u Crnoj Gori do 2020. godine, koja se odnosi na uspostavljanje moderne administracije koja na kvalitetniji način treba da odgovori na potrebe građana i privrede, uz rasterećenje državnog i opštinskih budžeta, Savjet za reformu javne uprave razmotrio je na sedmoj sjednici Nacrt Plana optimizacije javne uprave 2018-2020.

Optimizacija javne uprave kao jedna od najznačajnih aktivnosti u okviru procesa reforme javne uprave treba da doprinese unapređenju kvaliteta javnih usluga, uz niže troškove. Proces optimizacije i njegova implementacija, kako je na Savjetu konstatovano, predstavlja jedan od najvećih izazova koji crnogorsku administraciju očekuju u narednom periodu. Nacrt plana optimizacije ubrzo ce biti razmatran na vladinim tijelima.

Savjet je, takođe, razmatrao inoviranu verziju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020., koji predstavlja strateški okvir za unapređenje stanje u oblasti javnih finansija u Crnoj Gori, kako bi se obezbijedila finansijska održivost i pravilno upravljanje javnim finansijama. Inovirani program obuhvata značajne modifikacije u okviru tri oblasti: "unapređenje modela za makroekonomse projekcije, "carine" i " revizije sredstava iz fonodova EU (Revizorskog tijela). Inovirani program i pasoš indikatore za kvalitetno praćenja implementacije Programa, pripremilo je Ministarstvo finansija.

U cilju kvalitetne pripreme za primjenu Zakona o državnim službenicima i namještanicima, koji stupa na snagu 1. jula razmatran je Etički kodeks državnih službenika i namještenika i Uredba o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima.

Sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Zoran Pažin.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE