Мања слова Већа слова РСС
>

У фокусу Савјета за реформу јавне управе транспарентност и боља координација реформских активности

У фокусу Савјета за реформу јавне управе транспарентност и боља координација реформских активности
Датум објаве: 19.03.2018 16:37 | Аутор: МЈУ

Испис Штампај страницу


гов.ме гов.ме

Активности Савјета за реформу јавне управе у 2018. години биће фокусиране на обезбјеђење транспарентности процеса реформе јавне управе, унапређење квалитета праћења и координације реформских активности и боље информисање јавности о спроведеним реформама, закључено је на данашњој сједници Савјета којом је предсједавао потпредсједник Владе Зоран Пажин.

Разматрајући Извјештај о раду за период јул 2017. – децембар 2017. године, Савјет је оцијенио позитивном нову методологију извјештавања и констатовао да је у извјештајном периоду остварен напредак. Идентификоване су, такође, мјере за превазилажење одређених препрека у реализацији реформских активности. На предлог представника цивилног сектора, Савјет је усвојио предлоге закључака за Владу којима се задужују надлежни органи да нацрте прописа везаних за реформу јавне управе достављају Савјету на разматрање. Такође, предложене су мјере које подразумијевају даље унапријеђење транспарентности рада Савјета, као и обавезу предлагача да нацрте прописа и стратешких аката који се односе на реформу јавне управе благовремено достављају Савјету.

Савјет је разматрао и Извјештај о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2016-2020, за 2017. годину, са анексом Акционог плана 2016-2017. У Извјештају су идентификоване приоритетне активности у циљу успостављања ефикасне, рационалне, транспарентне и сервисно орјентисане јавне управе која ће обезбиједити пружање јавних услуга по мјери грађана, уз коришћење савремених информационих технологија. Савјет је одлучио да Извјештај иновира у складу са сугестијама које су прихваћене приликом расправе, и упути га на усвајање Влади.

Министарство јавне управе