Мања слова Већа слова РСС
>

Одржана четврта сједница Савјета за реформу јавне управе

Одржана четврта сједница Савјета за реформу јавне управе
Датум објаве: 11.12.2017 16:10 | Аутор: МЈУ

Испис Штампај страницу


гов.ме  гов.ме

Потпредсједник Владе за политички систем, унутрашњу и вањску политику Зоран Пажин предсједавао је данас четвртом сједницом Савјета за реформу јавне управе.

Савјет је на данашњој сједници разматрао Предлог акционог плана 2018-2020. за спровођење Стратегије реформе јавне управе Црне Горе 2016-2020, са процјеном трошкова реализације реформских активности за трогодишњи период. Дате су препоруке и смјернице у циљу унапређења реформских активности, јер се реализацијом активности из Акционог плана 2018-2020. стварају услови за унапређење ефикасности јавне управе у складу са циљевима који су дефинисани Стратегијом реформе јавне управе.

Савјет је размотрио Нацрт Анализе положаја организација са јавним овлашћењем у Црној Гори. Анализом је дат осврт на постојеће стање организација које врше јавна овлашћења (јавне агенције, јавни фондови и разни облици јавних установа), уз констатовање кључних проблема који карактеришу рад ових организација. Нацртом анализе дате су конкретне препоруке за нормативно и институционално регулисање питања од значаја за положај, организацију, надлежност и начин њиховог функционисања.

Савјет је на данашњој сједници разматрао и Информацију о примјени Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и НВО и Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона и другим облицима сарадње органа државне управе са невладиним организацијама у 2016. години, којом је дата оцјена стања у погледу примјене наведених уредби. Констатовано да је у посматраном периоду постојала неуједначеност и селективност у њиховој примјени, што је препознато и унапријеђено кроз ново нормативно рјешење.

На сједници је разматран Извјештај о реализацији активности из Акционог плана за спровођење Стратегије за професионални развој локалних службеника и намјештеника у Црној Гори за период 2015-2016, за 2016.годину, са предлогом Акционог плана за спровођење Стратегије за професионални развој локалних службеника и намјешетника у Црној Гори за период 2017-2018. године. Акционим планом за спровођење Стратегије за професионални развој локалних службеника и намјештеника у Црној Гори за период 2015-2016. година, за 2016. годину планирана је реализација 15 активности. Закључено је да ће се након усвајања Закона о локалној самоуправи створити правни основ да носиоци активности реализују своје обавезе у планираним роковима.

Савјет се упознао и са динамиком рада међусекторског стручног тима који се бави питањем оптимизације броја запослених у јавном сектору, као и другим питањима која су од значаја за процес реформе јавне управе.

Министарство јавне управе