Мања слова Већа слова РСС
мјуУ дијелу политичке координације реформским процесима, Стратегија реформе јавне управе 2016-2020 дефинише образовање Савјета за реформу јавне управе (у даљем тексту: Савјет). Савјет је званично основан 29. децембра 2016.године. Савјет чине: потпредсједник Владе за политички систем, унутрашњу и вањску политику, министар јавне управе, министар финансија, министар европских послова, секретар Генералног секретаријата Владе, представник  Заједница општина Црне Горе, директор Управе за кадрове, и два представника Невладиног сектора.
Образовање овог савјетодавног тијела нужно је, имајући у виду обим и значај реформе јавне управе у наредном периоду и његов рад ће бити фокусиран на активности које спроводе органи јавне управе у циљу остваривања ПАР принципа, који су основ овог стратешког документра.
Кључни задаци Савјета односиће се на праћење спровођења Стратегије 2016-2020 и Акционог плана, али и друге активности у вези са реформом јавне управе у Црној Гори (разматрање нацрта прописа, стратешких, планских и аналитичких докумената у вези са реформом јавне управе и сл.).
Стручну и административну подршку раду Савјета за реформу јавне управе пружа Министарство јавне управе.