Manja slova Veća slova RSS
mjuU dijelu političke koordinacije reformskim procesima, Strategija reforme javne uprave 2016-2020 definiše obrazovanje Savjeta za reformu javne uprave (u daljem tekstu: Savjet). Savjet je zvanično osnovan 29. decembra 2016.godine. Savjet čine: potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, ministar javne uprave, ministar finansija, ministar evropskih poslova, sekretar Generalnog sekretarijata Vlade, predstavnik  Zajednica opština Crne Gore, direktor Uprave za kadrove, i dva predstavnika Nevladinog sektora.
Obrazovanje ovog savjetodavnog tijela nužno je, imajući u vidu obim i značaj reforme javne uprave u narednom periodu i njegov rad će biti fokusiran na aktivnosti koje sprovode organi javne uprave u cilju ostvarivanja PAR principa, koji su osnov ovog strateškog dokumentra.
Ključni zadaci Savjeta odnosiće se na praćenje sprovođenja Strategije 2016-2020 i Akcionog plana, ali i druge aktivnosti u vezi sa reformom javne uprave u Crnoj Gori (razmatranje nacrta propisa, strateških, planskih i analitičkih dokumenata u vezi sa reformom javne uprave i sl.).
Stručnu i administrativnu podršku radu Savjeta za reformu javne uprave pruža Ministarstvo javne uprave.